50 konkretnih mjera za očuvanje i reformu Crne Gore

Sa skupa u Ulcinju

50 konkretnih mjera za očuvanje i reformu Crne Gore

Uvjereni smo da Crna Gora ima velike ljudske, prirodne i društvene potencijale, kao i sve preduslove da bude uspješna i razvijena evropska država.

Svjesni da se nalazimo pred izazovima koje je prouzrokovala pandemija koronavirusa, suočeni sa urušavanjem pravne države, stagnacijom u razvoju, dubokom socio-ekonomskom krizom, nedovoljnom efikasnošću zdravstvenog i obrazovnog sistema, nejednakim šansama za sve građane, rasprodajom društvenog bogatstva, kao i vidnim ugrožavanjem životne sredine i održivog razvoja:

Građanski pokret URA, Stranka pravde i pomirenja, Savez građana Civis i nezavisni intelektualci ponudili su građanima otvorenu platformu “Crno na bijelo” za ozdravljenje države.

Platforma „Crno na bijelo“ sačinjena je na pet osnovnih principa:

 • Uspostavljanje pravne države uz beskompromisnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 • Reforma ekonomskog sistema;
 • Reforma sistema obrazovanja;
 • Reforma zdravstvenog sistema;
 • Zaštita životne sredine i održivog razvoja;

Koalicija „Crno na bijelo“ nudi 50 konkretnih mjera za očuvanje i reformu Crne Gore:

 1. Usvajanje Zakona o porijeklu imovine;
 2. Usvajanje Zakona o lustraciji;
 3. Novac stečen kriminalom biće oduzet i uložen u razvoj zdravstvenog i obrazovnog sistema;
 4. Pooštravanje kaznene politike za krivična djela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala;
 5. Raskidanje i revidiranje privatizacionih i svih drugih ugovora štetnih po državu Crnu Goru;
 6. Zalaganje za uvođenje otvorenih lista, sistema preferencijalnog glasanja i temeljnu reformu izbornog zakonodavstva;
 7. Depolitizacija institucija;
 8. Izmjene Zakona o stečaju sa ciljem veće zaštite povjerilaca;
 9. Koncept napretka u skladu sa principima održivog razvoja – zelena, a ne siva ekonomija;
 10. Država kao aktivni ekonomski menadžer;
 11. Digitalizacija javne uprave;
 12. Elektronska fiskalizacija Poreske uprave uz korišćenje domaćih resursa i znanja;
 13. Ukidanje subvencija za OIE i smanjenje cijene električne energije;
 14. Osnivanje Fonda za razvoj sjevera kroz usmjeravanje poreskih prihoda;
 15. Osnivanje Crnogorskog fonda za budućnost (CFB) koji bi se finansirao kroz obavezne naknade svih privrednih subjekata koji eskploatišu prirodne resurse;
 16. Država mora eliminisati monopole i pružiti jednaku šansu privrednim društvima i preduzetnicima kroz obezbjeđivanje jasnih uslova zdrave konkurencije;
 17. Obezbijediti posebne poreske olakšice za zanatska i mikro-preduzeća, posebno u slučaju mladih preduzetnika i inovatora;
 18. Podrška malom i srednjem biznisu postepenim smanjivanjem poreza i doprinosa na zarade, sa sadašnjih 67% na ispod 50%;
 19. Promovisanje nove politike podrške start-up kompanijama i otvaranje novih radnih mjesta;
 20. Otvaranje “one stop shop” kancelarija kao podrške biznisu;
 21. Otvaranje državnog i lokalnog trezora za elektronski pristup kako bi se na transparenan način ostvarivao uvid u protok sredstava;
 22. Elektronsko praćenje trošenja sredstava i poštovanja zadatih rokova kompanija koje vrše javne radove po osnovnu dobijenih tendera i postupaka javnih nabavki
 23. Garantovani otkup svih poljoprivrednih proizvoda po tržišnoj cijeni u narednih 12 godina formiranjem otkupnih centara;
 24. Višestruko povećanje ulaganja u seosku infrastrukturu;
 25. Uvođenje instituta “stalnog sezonca”, predviđenog za osobe koje kontinuirano rade najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu.
 26. Formiranje Alimentacionog fonda kao podrške roditeljima koji neredovno primaju alimentaciju;
 27. Uvođenje dječijeg dodatka za svu djecu do navršene 15. godine;
 28. Ukidanje PDV-a za sve osnovne proizvode i opremu za bebe;
 29. Osnivanje Stambenog fonda za mlade bračne parove;
 30. Veća ulaganja u naučno-istraživačke projekte koja ne smiju biti ispod 1.5% BDP-a, a sa ciljem da dostignu 3% BDP;
 31. Razvoj javno-privatnog partnerstava i uvođenje podsticajnih mjera kako bi privredni sektor više ulagao u nauku i naučne projekte;
 32. Izbor direktora obrazovnih ustanova vrši školski odbor, a ne ministar;
 33. Besplatno predškolsko obrazovanje;
 34. Izgradnja novih obrazovnih ustanova uz ograničavanje maksimalnog broja djece u vaspitnim grupama u vrtićima i odeljenjima u školama;
 35. Obezbijediti besplatne udžbenike za učenike svih razreda osnovnih škola;
 36. Obezbijediti plaćene zdrave užine učenicima osnovnih i srednjih škola;
 37. Rekonstrukcija postojećeg Kliničkog centra i izgradnja II bloka KCCG;
 38. Izgradnja Urgentnog bloka sa smještajnim kapacitetima i operacionim salama;
 39. Afirmisati kvalitet i količinu rada ljekara kroz obračun zarada po kapitaciji, kao I broju I kvalitetu pruženih usluga;
 40. Unaprijediti uslove za rad i organizaciju za funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite (PZZ);
 41. Uspostavljanje palijativne njege u regionalnim bolnicama (zbrinjavanje starih i nemoćnih lica kao i pacijenata sa teškim oboljenjima);
 42. Obezbijediti potpunu nezavisnost rada Ljekarske komore i sprovesti potpuno depolitizaciju i sprječavanje političkog uticaja na njihov rad;
 43. Smanjenje i veća kontrola troškova za ljekove uz striktno definisanje kriterijuma za formiranje maksimalnih cijena ljekova;
 44. Brendiranje i promocija Crne Gore kao ekološke države, jedine u svijetu;
 45. Zabrana daljih gradnji malih hidorelektrana i preispitivanje već datih koncesija;
 46. Odgovorno sprovođenje plana zaštite šuma i gazdovanja šumskim resursima uz preispitivanje datih koncesija na šume;
 47. Donošenje Zakona o zaštiti šumskog blaga;
 48. Pooštravanje politike zaštite nacionalnih parkova;
 49. Donošenje novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,
 50. Usvajanje novog Zakona o lokalnoj samoupravi, kao uvoda u suštinsku decentralizaciju lokalnih uprava i značajno uvećanje transparentnosti rada lokalnih preduzeća, koje bi imale obavezu svakodnevnog objavljivanja analitičkih kartica;