Radulović: Rješavaćemo probleme populacione politike, treba nam zakon o finansijskoj podršci porodicama sa djecom

Marija Radulović

Radulović: Rješavaćemo probleme populacione politike, treba nam zakon o finansijskoj podršci porodicama sa djecom

Da bi se mijenjala sumorna demografska slika Crne Gore i povećao natalitet Crnoj Gori je potreban zakon o finansijskoj podršci porodicama sa djecom po ugledu na neke zemlje regiona, kazala je danas kandidatkinja za poslanicu kaolicije “Crno na bijelo”, Marija Radulović.

Ona je kazala da bi rješavanje nagomilanih problema u oblasti demografske politike moralo otpočeti što prije kako bi država Crna Gora bila država sa većim procentom nataliteta.

“Kao jedan od vidova rješenja ovog problema vidim usvajanje ovog zakona. Cilj ovog zakona bi bio poboljšanje uslova sa zadovoljavanjem osnovnih potreba djece, usklađivanje rada roditelja, podsticaj i podrška roditeljima da ostvare željeni broj djece. Usvajanje ovog zakona značilo bi poboljšanje materijalnog položaja porodica sa djecom”, ocijenila je Radulović.

Ona je ukazala da bi ovaj zakon podsticao i na radnu angažovanost roditelja ili staratelja jer bi uslov za njegovo korišćenje bila upravo radna angažovanost.

“Uslov za ostvarivanje ovog prava bila bi radna angažovanost u perodu od 12-18 mjeseci. Zakon bi obuhvatio i one roditelje i sataratelje koji su angažovani po ugovoru o djelu, ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, autorskim ugovorima, poljoprivrednike, preduzetnike”, kazala je Radulović.

Radulović naglašava da zakon ne bi diskriminisao materijalno ugrožene porodice sa djecom tj. korisnike socijalnih davanja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i invalididetom, žene koje održavaju trudnoću, porodice u kojima djeca nisu obuhvaćena imunizacijom, koja ne pohađaju redovnu školsku i predškolsku ustanovu.

“Ovaj zakon ne bi diskriminisao ni posebno ranjive kategorije djece koja potiču iz siromašnih porodica, kao ni Rome”, dodala je ona.

Radulović ističe da bi se Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa djecom koji se odnosi na iznos roditeljskog dodatka i paušale vršio na osnovu podataka republičkog organa za vođenje poslova statistike i kriterijumom indeksa potrosačkih cijena na teritoriji Crne Gore.

“Krajnje vrijeme je da se počnemo aktivno pozabljavati populacionom politikom a ovo je još jedan prijedlog rješenja tog nagomilanog problema”, zaključila je ona.