Uvešćemo on line platformu “otvoreni trezor” za praćenje svih uplata i isplata iz državnog budžeta

Crno na bijelo

Uvešćemo on line platformu “otvoreni trezor” za praćenje svih uplata i isplata iz državnog budžeta

Jedna od prvih mjera nove vlasti, koja će biti formirana nakon smjene Demokratske partije socijalista (DPS), biće uvođenje principa „otvorenog trezora“, odnosno stvaranje jasne, jednostavne i transparentne onlajn platforme na kojoj bi svi građani, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica mogla u svakom trenutku pratiti sve uplate i isplate sa računa državnog trezora, kao i svih računa lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Samo takvim, do kraja otvorenim i transparentnim vođenjem javnih finansija, mogu se spriječiti brojne zloupotrebe koje se decenijama sistemski sprovode u Crnoj Gori, a zbog kojih se desetine miliona eura javnog novca umjesto u razvoj države, koriste za podmićivanje, čašćavanje ili bahaćenje političkih funkcionera DPS-a i njenih satelita, ukazali su u platformi „Crno na bijelo“.

Građanski pokret URA je, kao članica platforme „Crno na bijelo“, godinama insistirao na javnom objavljivanju svih transakcija sa računa državnog trezora, kao i trezora lokalnih uprava i preduzeća čiji je osnivač Skupština Opštine, ističući da „vlast koja radi po zakonu i koja ne zloupotrebljava novac poreskih obveznika, nema čega da se plaši“.

„Princip „otvorenog trezora“ bi bio izuzetno pristupačan i jednostavan za sve građane/ke. Svi podaci bi bili jasno izloženi na sajtu Vlade Crne Gore, a ažurirali bi se na dnevnom nivou za sve uplate/isplate iz državnog trezora, ali i svih trezora lokalnih uprava i njihovih preduzeća. Koliko bi samo afera „Ramada“ i mnogo većih afera od te bilo otkriveno i procesuirano, da taj institut postoji godinama unazad, a samo na takav način – uvođenjem transparentnog pristupa i principa odgovornosti za učinjeno, možemo spriječiti brojne zloupotrebe i čuvati javne finansije“, ukazali su u platformi „Crno na bijelo“.

U platformi „Crno na bijelo“ ukazuju da se na godišnjem nivou, bilo kroz državni budžet, bilo kroz sisteme lokalnih samouprava i sva lokalna i državna preduzeća, godišnje troši više milijardi eura novca građana, nad čijim upravljanjem ne postoji apsolutno bilo kakva kontrola.

„Ukoliko znamo da jedna partija postavlja kadrove koji upravljaju novcem, kao i kadrove koji trebaju „kontrolisati“ ove prve, onda je jasno da bez potpune transparentnosti nije moguće spriječiti svakodnevne zloupotrebe i trošenje desetina miliona eura građana za nezakonite svrhe. Zbog toga ćemo mi, kao dio nove vlasti, otvoriti tokove novca i omogućiti svakom građaninu da u svako doba dana može izvršiti uvid u način trošenja novca, svrhe uplate i primaoce tih uplata, kako bi svi zajedno kontrolisali naš novac i spriječili kriminalne radnje DPS-ovih partijskih funkcionera“, ukazali su u platformi „Crno na bijelo“.

U platformi „Crno na bijelo“ podsjećaju da je samo javnim objavljivanjem svih troškova državnih i lokalnih novaca moguće spriječiti brojne zloputrebe, a da je takav transparentan pristup oličenje evropskih vrijednost kojima Crna Gora mora strijemiti, koje su jedan od ključnih preduslova ulaska u Evropsku uniju (EU).